NEDERLAND DISTRIBUTIELAND / HOLLAND INTERNATIONAL DISTRIBUTION COUNCIL

Welkom

16 maart 2017:
ALV en seminar ‘Ontwikkelingen binnen de infrastructurele ruggengraat van logistiek Nederland’

Op donderdag 16 maart aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NDL/HIDC plaats in Studio’s Aalsmeer, gevolgd door het seminar ‘Ontwikkelingen binnen de infrastructurele ruggengraat van logistiek Nederland’, waarin wordt gekeken naar de ontwikkelingen binnen de havens en luchthavens en waarbij ook het aspect duurzaamheid zal worden aangestipt. Het evenement wordt gelijktijdig met het congres van de Topsector Logistiek ‘Futureproof Logistics’ georganiseerd.

Programma

 


Maakt u al gebruik van de sectorproposities?!

 

NDL/HIDC: voor en door de leden

Nederland Distributieland (NDL/HIDC) is een vereniging met ruim driehonderd leden. Onze leden zijn logistieke dienstverleners, verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen. Allemaal bedrijven en organisaties die zich direct of indirect bezighouden met logistiek via weg, water, spoor, lucht of leidingen.

Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland. Dit doen we met het bieden van solide advies, praktische hulp en gerichte matchmaking. We geven advies aan buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt en bieden hulp bij het opzetten of herstructureren van hun Europese distributie. We vervullen de rol van matchmaker door bedrijven in het buitenland direct of indirect in contact te brengen met onze leden, zodat beide partijen nieuwe contracten kunnen afsluiten.

Contact

Adres:

NDL/HIDC
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Postbus 660
2700 AR Zoetermeer

Telefoon:

+31 79 343 81 10

Nieuwsbrief

Volg ons

Copyright fotografie: NL Agency